Nhiệm Vụ Siêu Độ Chiêu Hồn Phong Thần PK

09-04-2021 16:59

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Cõi Tam Giới tồn tại với những linh hồn phiêu phất không nơi nương tựa, một số âm linh lượn lờ phiêu lãng nhũng nhiễu ngày đêm cư dân Tam Giới. Những linh hồn ấy do chưa được siêu độ nên lại càng quấy phá hung tợn. Giờ đây với nhiệm vụ Siêu Độ Linh Hồn các kỳ sĩ sẽ có thể ra tay trấn áp những linh hồn đem lại sự siêu thoát cứu độ cho chúng sinh.

Giới thiệu

 • Yêu cầu cấp độ: Đẳng cấp 40 trở lên
 • Loại nhiệm vụ: Nhiệm vụ tuần hoàn, làm được mỗi ngày.
 • Ngày x2 điểm kinh nghiệm: Thứ tư hàng tuần

Cách thức tham gia

Hình ảnh Ghi chú

Bước 1: Người chơi tới gặp Ân Hồng (214,184) ở Phong Thần Đài nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Đối thoại với Ân Hồng để nhận nhiệm vụ Siêu Độ

Bước 3: Đối thoại với Ân Hồng để nhận được yêu cầu số lượng loại quái vật cần siêu độ và bùaChiêu Hồn Phướn.

Bước 4: Đến khu vực có loại quái này và sử dụng Chiêu Hồn Phướn. Nếu hết thời gian sử dụng Chiêu Hồn trận có thể quay về gặp lại Ân Hồng mua lại Chiêu Hồn Phướn.

Bước 5: Cố gắng tiêu diệt quái theo yêu cầu trong thời gian 5 phút của Chiêu Hồn Phướn. Trong 5 phút đó, nhân vật sẽ nhận được trạng thái ngẫu nhiên:

 • Phách Chú Lôi: Lôi sát tăng 20 điểm, tốc độ thi triển kỹ năng giảm 50%.
 • Phách Chú Thổ: Thổ sát tăng 20 điểm, tốc độ hồi phục sinh lực giảm 50 điểm.
 • Phách Chú Băng: Băng sát tăng 20 điểm, tốc độ di chuyển giảm 50%.
 • Phách Chú Hỏa: Hỏa sát tăng 20 điểm, tốc độ phục hồi nội lực giảm 50 điểm

Tất cả các trạng thái được duy trì trong vòng 5 phút.

Bước 6: Có thể kiểm tra số lượng quái đã tiêu diệt tại F11. Sau khi siêu độ đủ số lượng quái, quay về Phong Thần đài gặp Ân Hồng để giao trả nhiệm vụ. Và nhận phần thưởng tương xứng từ Ân Hồng.

Bước 7: Nhận phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Có thể tùy chọn nhận thưởng điểm kinh nghiệm hoặc tiền vạn

Phần thưởng

 • Tùy theo đẳng cấp của người chơi mà nhận được điểm kinh nghiệm hoặc tiền vạn tương ứng với đẳng cấp.
 • Nếu may mắn sẽ nhận được thêm các loại phù để di chuyển các bản đồ.

Lưu ý

 • Mỗi ngày người chơi có thể nhận được 6 lần nhiệm vụ
 • Hệ thống sẽ cho phép thực hiện 1 lần miễn phí.
 • Muốn thực hiện 5 lần còn lại, cần sử dụng Thiên Tiên Thủy.
 • Khi nhận thưởng tiền vạn thì nhân vật phải trong trạng thái 3 giờ chơi, nếu nhân vật trong trạng thái mệt mỏi sẽ không nhận được tiền vạn.

Phong Thần PK kính bút!