Thông tin Hỗ Trợ Tân Thủ và các loại GiftCode

09-04-2021 18:17

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Phàm là người trong Tam Giới, lúc bắt đầu bôn tẩu sẽ có những khó khăn nhất định, nắm được điều đó nên BQT có 1 số phần quà tân thủ cũng như các loại code gửi tới quý đạo hữu nhân dịp Server Triều Ca khai mở. (code sẽ mở đăng ký vào ngày 23/09/2022)

I - Hỗ trợ tân thủ

Phần thưởng

1 bộ trang bị lục 2x (nhiệm vụ)

1 thú cưỡi 1x (ngẫu nhiên thuộc tính)

Cách nhận : kích hoạt code tân thủ tại trang web https://phongthanpk.com/TaiKhoan/ , sau đó vào vào tới lễ quan xác nhận đã kích hoạt trên web rồi vào thẻ tân thủ để nhận.

phong than 2008

 

II - Code hỗ trợ 01

Phần thưởng

1 Tiểu thiên hương tục mệnh lộ

1 Lâm tiên lộ

1 Trầm điện

1 Quy chân thạch

1 Chỉ nhân

1 Mộc nhân

1 Đồng nhân

Cách nhận : kích hoạt code tân thủ tại trang web https://phongthanpk.com/TaiKhoan/  -> mục [Nhận - Kích hoạt code], sau đó vào vào tới lễ quan xác nhận đã kích hoạt trên web rồi vào thẻ tân thủ để nhận.

phong than 2008

 

III - Code hỗ trợ 02

Phần thưởng :

1 Di ngoại phù

1 Thanh lộ tiểu

1 Chân khí tiểu

2 Thưởng kim bài

5 Khao quân lệnh

3 Linh hồn kỳ

Cách nhận : kích hoạt code tân thủ tại trang web https://phongthanpk.com/TaiKhoan/ -> mục [Nhận - Kích hoạt code] , sau đó vào vào tới lễ quan xác nhận đã kích hoạt trên web rồi vào thẻ tân thủ để nhận.

phong than 2008

Cách kích hoạt code và video hướng dẫn có trong https://phongthanpk.com/TaiKhoan/ -> mục [Nhận - Kích hoạt code]

Chúc quý đạo hữu có trải nghiệm vui vẻ tại Phong Thần PK.


Phong Thần PK kính bút!