☯ Phong Thần PK - Phong Thần 2008

Hoạt động ngày

Cả ngày
Cả ngày
Cả ngày
Cả ngày
Cả ngày
Cả ngày
Cả ngày
Cả ngày
Cả ngày
Cả ngày
Cả ngày
Cả ngày
Cả ngày
Cả ngày
Cả ngày
Cả ngày
Cả ngày
 • tin tuc phong than pk Hướng dẫn Nhận hỗ trợ, cày và Hợp thành trang bị trong AlphaTest 2
 • tin tuc phong than pk Thông báo về việc đăng ký thông tin nhận hoàn trả, khôi phục thông tin tài khoản Alphatest 2.
 • tin tuc phong than pk Hướng dẫn và Công Thức Hợp Thành vật phẩm tại Xích Tùng Tử
 • tin tuc phong than pk Thông báo thời gian khai mở Alpha Test 2 _ Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Hướng dẫn sử dụng Linh Long Pet và Auto Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Hướng dẫn gán phím tắt cho các Skill và Add lệnh thi triển nhanh Skill
 • tin tuc phong than pk Hướng dẫn gõ tiếng việt có dấu trong Phong Thần PK, Võ Lâm, Kiếm Thế
 • tin tuc phong than pk Thông tin và thuộc tính Trang Bị Thần Binh Phong Thần PK Test 2
 • tin tuc phong than pk Thông tin và thuộc tính Trang Bị Cam Phá Quân Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Sự kiện Đua TOP Thương Chu 20h AlphaTest 2 Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Sự kiện Đua TOP công lực AlphaTest 2 Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Giới thiệu pháp bảo Vạn Tiên Trận Thất Bảo Kim Liên Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Giới thiệu pháp bảo Tam Sinh Thạch Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Giới thiệu Pháp bảo mới và Thú hệ Công trong Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Hướng dẫn thăng cấp vũ khí, cường hóa vũ khí tại Xích tùng tử Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Hướng dẫn thăng cấp trang bị, cường hóa đồ tại Xích tùng tử Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Thông báo đóng AlphaTest 1 và nhận full nguyên liệu trước khi đóng
 • tin tuc phong than pk Hướng dẫn cày và Hợp thành trang bị cam trong AlphaTest 1
 • tin tuc phong than pk Khai Mở phiên bản AlphaTest 1 và lộ trình phát triển
 • tin tuc phong than pk Hướng dẫn tải và cài đặt game Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Nhiệm Vụ Vận Lương Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Cuộc Đua Tam Giới Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Nhiệm Vụ Băng Hỏa Long Châu Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Chiến Trường Máu Lửa Hỏa Tuyến Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Nhiệm vụ chế tạo Trang bị Cam Trấn Nguyên Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Nhiệm Vụ Tống Tửu Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Nhiệm Vụ Hấp Hồn Âm Sát Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Nhiệm Vụ Tuế Hàn Địa Sát Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Nhiệm Vụ Thiên Cương Hồn Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Nhiệm Vụ Tứ Tượng Linh Tê Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Nhiệm Vụ Thiên Cống Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Nhiệm Vụ Siêu Độ Chiêu Hồn Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Nhiệm Vụ Thám Quân Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Hướng dẫn Thao Tác Tân Thủ Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Nhiệm Vụ Đào Quẻ Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Nhiệm vụ Tây Kỳ Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Nhiệm vụ Triều Ca Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Nhiệm Vụ Thiên Thụ Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Nhiệm Vụ Nhập Hồn Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Tính năng Vận Tiêu Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Tính năng Kết Hôn Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Tính Năng Oằn Tù Tì và Giải Trí Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Tính năng khai khoáng Thanh Đồng Sơn Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Chiến Trường Thương Chu Thần PK
 • tin tuc phong than pk Nhiệm Vụ Bào Thương Chạy Lạc Đà Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Thú Cưỡi Xanh Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Chiến Trường Vạn Tiên Trận Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Hệ Thống Sư Đồ Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Nhiệm Vụ Quay Càn Khôn Luân Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Giáp Sĩ và Nhiệm Vụ Chủ Tuyến Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Giáp Sĩ và Nhiệm Vụ Tân Thủ Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Dị Nhân và Nhiệm Vụ Chủ Tuyến Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Dị Nhân và Nhiệm Vụ Tân Thủ Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Đạo Sĩ và Nhiệm vụ Chủ Tuyến Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Đạo Sĩ và Nhiệm vụ Tân Thủ Phong Thần PK
 • tin tuc phong than pk Các loại Quái Phong Thần PK
 • Bảo trì định kỳ
  Trailer

  Fanpage Facebook Phong Thần PK